ΔΙΑΡΡΟΙΑ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

Αιτία και συμπτώματα

Κάθε τροφή ή νερό από μολυσμένη πηγή μπορεί να προκαλέσει διάρροια στους ταξιδιώτες. Τα συμπτώματα μπορεί να αναπτυχθούν και να διαρκέσουν 2-3 ημέρες. Τα συμπτώματα αυτά είναι κυρίως η διάρροια, καθώς και κοιλιακές κράμπες και ναυτία. Αυτά ενδέχεται να διαρκέσουν έως 10 ημέρες ή ακόμη και μέχρι την επιστροφή και ακόμη περισσότερο. Ο εμετός και ο πυρετός είναι τα λιγότερο κοινά συμπτώματα.

Η πιο κοινή αιτία της διάρροιας των ταξιδιωτών είναι η βακτηριακή μόλυνση από τρόφιμα ή νερό (1), με τις υπόλοιπες αιτίες να αποτελούν κυρίως ιούς και παράσιτα.

Πρόληψη και προβιοτικά

Έχει μελετηθεί ότι η χρήση ζωντανών βακτηρίων δρα προληπτικά κατά της ταξιδιωτικής διάρροιας. Υπάρχουν στοιχεία που υποδεικνύουν μια χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης της διάρροιας, όταν τα Lactobacilli και τα bifidobacteria βακτήρια χρησιμοποιούνται  ως πρόληψη για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. Μελέτες έχουν δείξει ότι δίνοντας τα προβιοτικά στελέχη στους τουρίστες που επισκέπτονται αναπτυσσόμενες χώρες, υπήρχε όφελος όσον αφορά στην πρόληψη της διάρροιας (2). Έχει προταθεί ότι, για τη μέγιστη προστασία από τη διάρροια, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να λαμβάνουν συμπληρώματα ζωντανών βακτηρίων πριν, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και στη συνέχεια και μετά την επιστροφή τους( θα πρέπει στη διάρκεια λήψης προβιοτικών να συμπεριληφθεί και το διάστημα λήψης ανθελονοσιακών φαρμάκων). Αυτό επιτρέπει την αύξηση του πληθυσμού των ωφέλιμων βακτηρίων εντός του εντέρου πριν από το ταξίδι, , έτσι ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη φυσική ανοσία.