ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ BIO-KULT

Τα νούμερο 1 συμπληρώματα διατροφής με ζωντανά φιλικά βακτήρια στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η Protexin Healthcare είναι εταιρεία απόλυτα αφοσιωμένη στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων υψηλής ποιότητας. Η εμπειρία της στην παραγωγή συμπληρωμάτων διατροφής με ζωντανά φιλικά βακτήρια για περισσότερα από 20 χρόνια σε συνδυασμό με τη διασφάλιση και τη διαπίστευση της ποιότητάς τους, καθιστά την Protexin Healthcare ασυναγώνιστη στον τομέα δραστηριότητάς της (συμπληρώματα διατροφής με ζωντανά φιλικά βακτήρια).

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι πιστοποιημένες με το πρότυπο GMP ενώ ελέγχονται τακτικά σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008. Η Protexin Healthcare διαθέτει τεκμηριωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο περιλαμβάνει πλήρη ανάλυση HACCP (ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα σημεία ελέγχου) και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.

Η Protexin Healthcare εφαρμόζει παράλληλα σύστημα ιχνηλασιμότητας, σύμφωνα με το οποίο όλες οι πρώτες ύλες και οι παρτίδες των τελικών προϊόντων υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους με σκοπό να εξασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή ποιότητα στον κύκλο παραγωγής και καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των προϊόντων.

Επίσης, όλες οι πρώτες ύλες φυλάσσονται σε απομovωμένο χώρο έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, ενώ τα τελικά προϊόντα παραμένουν σε ειδική αποθήκη μέχρι να διαπιστωθεί ότι πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές.

Όλες οι δοκιμές ελέγχου ποιότητας διενεργούνται από ανεξάρτητα και διαπιστευμένα από την UKAS* εργαστήρια.

*UKAS | United Kingdom Accreditation Service (Υπηρεσία Διαπίστευσης του Ηνωμένου Βασιλείου)

Τα στελέχη των ζωντανών φιλικών βακτηρίων των προϊόντων BioKult® υφίστανται ζυμώσεις ξεχωριστά και ανά παρτίδα σε μηχανολογικό εξοπλισμό παραγωγής υψηλών προδιαγραφών από άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό. Φυλάσσονται στη National Collection of Industrial Food and Marine Bacteria (τράπεζα συλλογής στελεχών) στο Aberdeen του Ηνωμένου Βασιλείου όπου διασφαλίζεται η αναπαραγωγή των στελεχών χωρίς γενετικές αποκλίσεις. Επομένως τα στελέχη των ζωντανών φιλικών βακτηρίων των συμπληρωμάτων διατροφής BioKult®  είναι ταυτοποιημένα και απολύτως ασφαλή για χρήση.

Κάθε στέλεχος λυοφιλοποιείται και μικροενκαψυλιώνεται μεμονωμένα με σκοπό την προστασία του από την  υψηλή οξύτητα του στομάχου και τη δυνατότητα αποθήκευσης του τελικού προϊόντος σε θερμοκρασία δωματίου.

Όλα τα προϊόντα BioKult® υπόκεινται σε ελέγχους σταθερότητας σε εγκαταστάσεις ελεγχόμενης υγρασίας και θερμοκρασίας ώστε να διασφαλισθεί ότι ο αριθμός βακτηρίων που περιέχουν διατηρείται εγγυημένα σταθερός μέχρι την ημερομηνία λήξης. Συνοδεύονται από κλινικές και εργαστηριακές μελέτες που τεκμηριώνουν την αποτελεσματικότητά τους, κατατάσσοντας τα προϊόντα BioKult® ως τα νούμερο 1 συμπληρώματα διατροφής με ζωντανά φιλικά βακτήρια στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Protexin Healthcare συνεργάζεται στενά με σημαντικό αριθμό κορυφαίων ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων σε όλο τον κόσμο με σκοπό τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων προϊόντων.