ΔΙΑΡΡΟΙΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ (ΔΣΑ)

Το 5-30% των ανθρώπων που παίρνουν μια σειρά αντιβιοτικών υποφέρουν από διάρροια (1). Εκτός του ότι είναι δυνατόν να υπάρχουν δυσάρεστες παρενέργειες, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις, να οδηγήσουν σε χρόνια ή οξεία διάρροια. Τα αντιβιοτικά λαμβάνονται για μια ποικιλία βακτηριακών λοιμώξεων με σκοπό να σκοτώσουν τα βακτήρια και να προλάβουν άλλες ασθένειες. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, που θανατώνουν παθογόνα βακτήρια, μπορούν επίσης να σκοτώσουν τα ωφέλιμα βακτήρια στο εσωτερικό του εντέρου. Τα αντιβιοτικά διαταράσσουν τη μικροχλωρίδα του εντέρου, μειώνοντας την αντίσταση του αποικισμού και αυξάνοντας τον κίνδυνο ανάπτυξης μιας εντερικής λοίμωξης, με κύριο σύμπτωμα τη διάρροια. Αντιβιοτικά που χορηγούνται από το στόμα, όπως οι κεφαλοσπορίνες, η κλινδαμυκίνη και οι πενικιλίνες ευρέως φάσματος, είναι πιο πιθανό να προκαλέσουν διάρροια από τα αντιβιοτικά παρεντερικής χορήγησης (2). [ Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει την διάρροια σχετιζόμενη με αντιβιοτικά (ΔΣΑ) ως τρείς ή περισσότερες ασυνήθιστα χαλαρές κενώσεις του εντέρου ανά 24 ώρες.]

Αιτίες και συμπτώματα της ΔΣΑ

Μείωση στον αριθμό των ωφέλιμων βακτηρίων στο έντερο προκαλεί ανισορροπία στη μικροχλωρίδα και μπορεί να επιτρέψει την αύξηση παθογόνων ειδών. Η γαστρεντερική μικροχλωρίδα δεν είναι σε θέση να αντισταθεί στον αποικισμό από παθογόνα είδη, κι έτσι προκαλούνται κλινικά συμπτώματα με συνηθέστερη τη διάρροια.

Η χρήση ζώντων βακτηρίων στην πρόληψη της ΔΣΑ  

Τα ζώντα βακτήρια χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ή την πρόληψη που σχετίζεται με τη διάρροια από τη χρήση αντιβιοτικών, επειδή αντικαθιστούν τα ωφέλιμα βακτήρια τα οποία χάνονται κατά τη διάρκεια της θεραπείας με αντιβιοτικά. Αυτό με τη σειρά του βοηθά στην πρόληψη του αποικισμού παθογόνων παραγόντων, που μπορούν να προκαλέσουν διάρροια. Όταν λαμβάνονται ταυτόχρονα με  αντιβιοτική θεραπεία, τα προβιοτικά είναι αποτελεσματικά στην πρόληψη της διάρροιας σχετιζόμενης με αντιβιοτικά.

Η συνιστώμενη μέθοδος χορήγησης είναι να λάβετε τα προβιοτικά τουλάχιστον 3 ώρες μετά τη δόση αντιβιοτικού και να συνεχίσετε με τα προβιοτικά για τουλάχιστον 1 εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση της αντιβιοτικής θεραπείας.