Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΟΞΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δοκιμαστικό πείραμα με in vitro καλλιέργεια σε περιβάλλον μη ρυθμισμένης οξύτητας (pH 2.0) διάρκειας δύο ωρών.

Περίληψη:

Μεμονωμένα δείγματα μονοστελεχικών καλλιεργειών ζωντανών μικροοργανισμών που περιέχονται στα προϊόντα της Protexin για ανθρώπινη χρήση, ελέγχθηκαν ως προς τη σταθερότητά τους κάτω από όξινες συνθήκες, προκειμένου να προσομοιωθεί το pH παρατεταμένης νηστείας του ανθρώπινου στομάχου.

Εισαγωγή:

Προκειμένου να έχουν ευεργετική δράση στον γαστρεντερικό (ΓΕ) σωλήνα, οι ζωντανοί μικροοργανισμοί πρέπει να έχουν την ικανότητα να επιβιώσουν ώστε να μεταβολιστούν στο έντερο. Πρέπει επομένως να είναι ανθεκτικοί στα επίπεδα οξύτητας του ΓΕ.

Οι φόρμουλες ζωντανών βακτηρίων χρειάζεται επίσης να περιέχουν μεγάλο αριθμό βιώσιμων μικροοργανισμών (δηλ.υψηλή συγκέντρωση), οι οποίοι κατά την κατάποσή τους θα επιβιώσουν από τη σφοδρή επίθεση του ανώτερου γαστρεντερικού συστήματος των θηλαστικών, ώστε να μπορέσουν να αποδώσουν το βακτηριακό τους φορτίο στο λεπτό έντερο. Ένα από τα κυριότερα εμπόδια στην κάθοδο των βακτηρίων προς το έντερο είναι η οξύτητα του στομάχου. Το pH του στομάχου μεταβάλλεται μέσα στην ημέρα ανάλογα με την επιρροή που ασκεί στη ρύθμιση του pH το εκάστοτε τρόφιμο ή υγρό που βρίσκεται στο στομάχι. Ωστόσο το pH νηστείας του ανθρώπινου ΓΕ σωλήνα είναι περίπου 3.0 .

Ο χρόνος που χρειάζεται προκειμένου να διέλθει η τροφή από το στομάχι επίσης ποικίλλει  σημαντικά από μερικά λεπτά έως μία ώρα ή και περισσότερο. Η ίδια η τροφή ασκεί από μόνη της μία δράση εξουδετέρωσης του pH του στομάχου και ως τούτου η τιμή pH 3.0 είναι πιθανότατα η χαμηλότερη στην οποία θα υποβληθούν τα βακτήρια. Επιπλέον η τροφή ενδέχεται να προστατεύσει και μηχανικά τα βακτήρια σε κάποιο βαθμό.

Το πιθανότερο είναι, για όλους τους παραπάνω λόγους, οι συνθήκες των εργαστηριακών μας δοκιμών να αποτελούν τις πιο εχθρικές συνθήκες στις οποίες θα υποβληθούν τα ωφέλιμα βακτήρια, δηλαδή τιμή pH 2.0 για 2 ώρες, γι’ αυτό και τα αποτελέσματα πρέπει να ερμηνευθούν ανάλογα. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι εργαστηριακές συνθήκες (δοκιμές in vitro) που έχουν σχεδιαστεί για τις δοκιμές αυτές, αν και επιχειρούν να μιμηθούν τις συνθήκες εντός του στομάχου, αποτελούν μία απλουστευμένη εικόνα μίας στην πραγματικότητα πολυσύνθετης και πολύπλοκης κατάστασης.

acid-stability-chart

Μετά την παραμονή τους σε συνθήκες pH 2.0 επί 2 ώρες, δεν παρατηρείται καμία σημαντική μεταβολή στη βιωσιμότητα / συγκέντρωση οποιουδήποτε από τα βακτηριακά στελέχη. Αυτή η διάρκεια παραμονής είναι υπερβολική- δηλαδή παραμονή τους επί 2 ώρες στο στομάχι πριν τη διάλυση της επικάλυψής τους, χωρίς την αντισταθμιστική επίδραση οποιουδήποτε παράγοντα στο pH, όπως πχ. από τροφίμου ή ποτού.

Συμπεράσματα:

Οι συνολικοί, βιώσιμοι, βακτηριακοί πληθυσμοί δεν υφίστανται μείωση της βιωσιμότητας / συγκέντρωσής τους μετά από δίωρη έκθεσή τους σε συνθήκες pH 2.0. Αυτό σημαίνει ότι επιβιώνει μία υψηλή συγκέντρωση ζωντανών μικροοργανισμών μέσα στις κάψουλες Bio-kult, οι οποίοι θα μπορούσαν να προσεγγίσουν το λεπτό έντερο και να εγκατασταθούν ως τμήμα της φυσιολογικής μικροχλωρίδας. Οι εργαστηριακές δοκιμές δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις in vivo συνθήκες, αν και τα πειράματα σχεδιάστηκαν ώστε να μιμούνται τις πραγματικές συνθήκες όσο πιο πιστά γίνεται.