Το Bio-Kult Infantis έλαβε το ασημένιο βραβείο στα βραβεία ‘Μητρότητας και Βρεφικής Φροντίδας’ που διοργανώνεται από την Boots στην Ιρλανδία στην κατηγορία «Καλύτερο Προϊόν κατά των Βρεφικών Κολικών».

Το Bio-Kult είχε την τιμή να λάβει ένα τέτοιο βραβείο σε μια τόσο ισχυρή κατηγορία, καθώς αυτά τα βραβεία ψηφίζονται από τους ανθρώπους με την πιο σημαντική επιρροή – τους ίδιους τους γονείς.

Τα βραβεία Boots στην κατηγορία «Μητρότητα & Βρέφος» αποτελούν τα κορυφαία βραβεία της Ιρλανδίας για τη βιομηχανία της εγκυμοσύνης και της γονικής μέριμνας. Τα βραβεία στην κατηγορία «Μητρότητα & Βρέφος» είναι τα μόνα βραβεία στην Ιρλανδία που ψηφίζονται και ελέγχονται από γονείς για γονείς, γεγονός που διασφαλίζει ότι τα βραβεία αυτά απονέμονται με διαφάνεια, ειλικρίνεια και δίκαια.

Πηγή: http://www.bio-kult.com/article/293-bio-kult-infantis-at-maternity-and-infants-awards